Công việc nhà văn

Mới nhất

TIỆC TRỘMTIỆC TRỘM
CHI TIẾT - YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH TRUYỆN NGẮN HAYCHI TIẾT - YẾU TỐ QUYẾT ĐỊNH TRUYỆN NGẮN HAY
CHÙM TRUYỆN NGẮN MINI CỦA Y BANCHÙM TRUYỆN NGẮN MINI CỦA Y BAN

Tất cả bài viết

PHÒNG VIẾT GIỐNG CÁNH ĐỒNG LÀNG TÔI
PHÒNG VIẾT GIỐNG CÁNH ĐỒNG LÀNG TÔI

Viết bởi: Y Phương

... Nhưng dọn đi đâu. Dọn để làm gì. Đã là cánh đồng, hãy cứ để nó được tự nhiên.
NHÂN VẬT TRUNG TÂM & QUYỀN SÁNG TẠO CỦA NHÀ VĂN TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ
NHÂN VẬT TRUNG TÂM & QUYỀN SÁNG TẠO CỦA NHÀ VĂN TRONG TIỂU THUYẾT LỊCH SỬ

Viết bởi: Nguyễn Khắc Phê

Riêng tôi, nghĩ rằng các cơ quan quản lý, những người có chức năng hướng dẫn dư luận, cần có cách nhìn cởi mở hơn về quyền sáng tạo
NHÂN VẬT CỦA TÔI ĐỀU TỪ … TƯỜNG BƯỚC RA
NHÂN VẬT CỦA TÔI ĐỀU TỪ … TƯỜNG BƯỚC RA

Viết bởi: Đình Kính

... Và với tôi, bức tường vô tri vô giác kia lại ngày ngày hé mở một cánh cửa cho tôi được gặp những nhân vật của mình.
ĐÁM CƯỚI
ĐÁM CƯỚI

Viết bởi: Tô Hải Vân

Truyện ngắn của Tô Hải Vân
CÂU CHUYỆN VỀ CÁI CHẾT VÀ NHỮNG BÀI THƠ
CÂU CHUYỆN VỀ CÁI CHẾT VÀ NHỮNG BÀI THƠ

Viết bởi: Đỗ Doãn Phương

Trong lúc hoang mang nhất sau cuộc gọi hồn, tôi đã cầm những tập thơ của mình và đưa cho người thân và nói rằng, hãy đọc trong đây và tìm sự cứu rỗi cho cái Chết, nếu chúng ta muốn tỉnh táo để đối diện với nó.
NHÂN VẬT QUYÊN 
VÀ TIẾT LỘ VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ THA HƯƠNG
NHÂN VẬT QUYÊN VÀ TIẾT LỘ VỀ NHỮNG NGƯỜI ĐÀN BÀ THA HƯƠNG

Viết bởi: Nguyễn Văn Thọ

Quyên có mặt khắp thế giới, nơi nào có người Việt lang bạt đau khổ và hạnh phúc. Đấy là một sự thật làm tác giả biết ơn những con người lao khổ vốn như loài chim di ngụp lặn ở đại dương mênh mông